Verkeerssituatie “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw

De gemeente Amsterdam heeft op 26 september j.l. een bijeenkomst georganiseerd i.v.m. de verkeerssituatie in de “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw.

De bijeenkomst vond plaats in de kerk van Schellingwouder, Wijkergouw 6.
Uitnodiging bijeenkomst Schellingwoude op 26 september 2022

De gemeente heeft een aantal maatregelen in kaart gebracht die op kortere termijn de situatie in de driehoek zou kunnen verbeteren.
Presentatie voor informatiebijeenkomst Schellingwoude 26 september 2022