World CleanUp day!

Op zaterdag 17 september organiseert de Plastic Soup Foundation de World CleanUp Day.
Net als tijdens de Landelijk Opschoondag van afgelopen maart gaan we in Landelijk Noord weer in ieder dorp meedoen met deze opruimdag.

Wij doen mee!
Jij toch ook?
worldcleanupday.nl

Per dorp zijn er vrijwilligers die helpen met uitgifte van materiaal en coördinatie.
Om 10 uur beginnen we met een kopje koffie en daarna gaan we gezamenlijk aan de slag.
Er zijn afvalgrijpers en -ringen, vuilniszakken, handschoenen en veiligheidsvestjes te leen.
Jong & oud kan meedoen, er zijn ook speciale afvalgrijpers voor kinderen.
Om uiterlijk 12 uur zijn we klaar en kunnen we samen kijken wat de ‘opbrengst’ is.
Doe je ook (weer) mee?!

Ransdorp

Verzamelen bij de boerderijwinkel Rantsoen, Nieuwe Gouw 51

Holysloot

Verzamelen om 10.30 uur bij het Dorpshuis/kringloop Holysloot

Zunderdorp

Verzamelen op Achtergouwtje 5

Durgerdam

Verzamelen aan de Durgerdammerdijk 186

Schellingwoude

Verzamelen bij Noorder IJdijk 93, aan de achterzijde/tuinzijde