Vervangen fiets- en voetgangersbrug 994

Brug 994 verbindt de Zwarte Gouw met het Weerslootpad, omdat deze brug in slechte staat is wordt deze vervangen.

De brug wordt verbreed zodat deze beter aansluit op het fietspad en zorgt voor een veilige doorstroom van fietsers. De werkzaamheden starten vanaf maandag 28 augustus en zijn naar verwachting vrijdag 8 december klaar. Er wordt gewerkt tussen 7.00 uur en 16.00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de brug geheel afgesloten. U kunt geen gebruik maken van de brug en een deel van de Zwarte Gouw, deze is tussen de Liergouw en het Weerslootpad afgesloten.
Omdat er vooral gewerkt wordt vanaf het water is het niet veilig om om langs het werk te varen, daarom is het water bij en onder de brug afgesloten.

Bewonersbrief brug 994

Eerder was er aangekondigd dat de werkzaamheden in april t/m begin juli zouden worden uitgevoerd, deze werkzaamheden zijn uitgesteld tot na het broedseizoen i.v.m. broedende vogels nabij het voorgenomen werk.

Aankondigingsbrief werkzaamheden brug 994

Uitvoeringsbrief werkzaamheden brug 994

Brief Uitstel werkzaamheden Brug 994