Bestemming kerk Ransdorp

Stadsherstel zoekt een nieuwe bestemming voor de kerk van Ransdorp

Op 11 april j.l. heeft Stadsherstel een
informatiebijeenkomst belegd over een
mogelijke nieuwe bestemming van de kerk.

Dit vertelt Stadsherstel hierover:

Op dit moment moet Stadsherstel toeleggen
op de kosten voor het onderhoud van de kerk.
Een tijd lang is de kerk verhuurd als
trouwlocatie, voor bijeenkomsten, concerten
en voor Yogales, maar de verhuur van de zaal
heeft sinds de renovatie nooit genoeg opgeleverd. Daarnaast drukken de gestegen energiekosten de cijfers nog verder in het rood.

De kerk moet worden gerenoveerd, omdat de kerk verzakt. Omdat er in het dorp al gebouwen zijn die voor allerlei buurtactiviteiten gebruikt kunnen worden, denkt Stadsherstel nu aan herontwikkeling van de kerk tot woningen. Een kantoorfunctie zou te veel verkeer aantrekken en parkeerplaatsen vragen. Voor woningen zouden er ook parkeerplaatsen naast de kerk komen, maar er zijn er dan veel minder nodig. Omdat er maatschappelijk veel vraag is naar woningen is dat een betere invulling dan bedrijfsruimte. De plannen zijn nog niet concreet uitgewerkt, want Stadsherstel wil graag de mening van het dorp horen. Vragen, ideeën en reacties kunnen naar mailadres van Centrale Dorpenraad. Stadsherstel heeft toegezegd desgewenst naar aanleiding van de reacties een nieuwe bijeenkomst te beleggen om hier verder over te praten. De vragen zullen in ieder geval ook schriftelijk worden beantwoord.

Presentatie-Dorpsweg 55 Kerk Ransdorp
N.B. aan de presentatie kunnen geen rechten ontleend worden

Dorpsraad Ransdorp

De Dorpsraad van Ransdorp volgt de ontwikkelingen rond de kerk. Heeft u vragen over de plannen Stadsherstel met de kerk, laat dit dan weten aan de Centrale Dorpenraad.
Mail uw vraag of vragen naar info@centraledorpenraad.nl
bel naar 020-4904437 (maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur)
of kom langs op het kantoor: Dorpsweg 35
De vragen worden verzameld en doorgegeven aan Stadsherstel zodat zij deze kunnen beantwoorden.