Werkzaamheden Broekergouw

Van 13 t/m 15 maart vinden er werkzaamheden plaats op de Broekergouw tussen huisnummers 5b en 6.

De werkzaamheden vinden plaats op de openbare weg (rijbaan, fietspad en bermen) en zullen enige verkeershinder geven. Er wordt gewerkt tussen 9.30 en 16.00 uur. De Broekergouw blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor doorgaand verkeer.

Meer informatie en een overzichtskaartje in deze brief:
Werkzaamheden Broekergouw Amsterdam