Indienen zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Tot en met dinsdag 4 april 2023 ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage en kan een ieder, zowel digitaal als per post, een zienswijze indienen.
Vanuit Landelijk Noord worden er verschillende zienswijzen ingediend.

Informatie over de NRD staat o.a. op Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

Bewonersinitiatief Zunderdorp

Het Bewonersinitiatief Zunderdorp heeft een zienswijze opgesteld:
Zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windmolens voor de Gemeente Amsterdam namens Bewonersinitiatief Zunderdorp
Bent u het eens met de punten uit deze zienswijze dan kunt u dit via deze LINK onderschrijven, dit kan tot uiterlijk 3 april 2023.
Uw privégegevens worden niet genoemd in de zienswijze.

Update:
De definitieve versie van de zienswijze vanuit het bewonersinitiatief Zunderdorp
Zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windmolens voor de Gemeente Amsterdam namens Bewonersinitiatief Zunderdorp(def)

Inwoners van Amsterdam Landelijk Noord

Inwoners van Amsterdam Landelijk Noord hebben een zienswijze opgesteld:
Zienswijze NRD Windenergie Amsterdam
Het is mogelijk om deze zienswijze openbaar ofwel vertrouwelijk te ondertekenen.
Dit kan door, vóór 3 april 2023, een email te sturen naar: janvisschers1944@gmail.com

Overige

Heeft u een zienswijze die u ook aan anderen beschikbaar wilt stellen?
Geeft dit dan door aan de Centrale Dorpenraad zodat deze toegevoegd kan worden aan dit nieuwsbericht. Mail naar info@centraledorpenraad.nl

N.B.
De Centrale Dorpenraad neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de visiedocumenten. Publicatie op deze website houdt niet in dat de Centrale Dorpenraad een visie ondersteunt.