In opdracht van de gemeente Amsterdam vinden er vanaf dinsdag 18 augustus tot begin oktober onderhoudswerkzaamheden plaats aan de Durgerdammergouw.

N.B.
De werkzaamheden aan de Durgerdammergouw konden op 18 augustus helaas nog niet starten. Er is namelijk nog geen definitieve besluit voor het gebruik van de omleidingsroute via het fietspad Bloemendalergouw (Blijkmeer).
Zodra er uitsluitsel is volgt er opnieuw berichtgeving.

Wat gaat er gebeuren
Het werk start vanaf Ransdorp en gaat richting Durgerdam.

 • De Klaas Bordingbrug ter hoogte van Durgerdam wordt tijdelijk vervangen door een dam.
 • Het asfalt op de Durgerdammergouw wordt vernieuwd, vanaf Ransdorp tot de Klaas Bordingbrug bij Durgerdam. We vervangen eerst het oude asfalt en 5 duikers.
 • Een deel van het fietspad wordt opgehoogd.
 • Inritten worden aangesloten op het nieuwe wegdek (tot de erfgrens / het fietspad).
 • De bermen worden waar nodig aangevuld en afwaterend gemaakt.

Planning
De werkzaamheden starten op dinsdag 18 augustus 2020 en duren naar verwachting tot 2 oktober 2020.

 • 18 – 24 augustus: vervanging brug door dam
 • 25 augustus – 24 september: werk aan de weg en vervanging 5 duikers
 • 24 en 25 september: asfalteren van de weg
 • 26 september – 2 oktober: afwerken bermen en aanbrengen belijning

De planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en kan nog enigszins wijzigen.
Update 15/9: De asfaltwerkzaamheden starten woensdag 16 september en gaan door tot en met dinsdag 22 september. Er wordt niet in het weekend gewerkt.

Bereikbaarheid en gevolgen voor verkeer

 • Tijdens de werkzaamheden is de Durgerdammergouw afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • De woningen aan de Durgerdammergouw blijven bereikbaar voor bestemmingsverkeer vanaf Ransdorp of Durgerdam.
 • Inrijden van Durgerdam vanaf de Uitdammerdijk is niet toegestaan.
 • Autoverkeer vanaf de Uitdammerdijk wordt omgeleid via het fietspad Bloemendalergouw (Blijkmeer). Dit fietspad is is tijdelijk ingericht als fietsstraat waarbij de auto te gast is. Autoverkeer vanaf de Bloemendalergouw richting de Uitdammerdijk is niet mogelijk. Omleidingsroute Holysloot
 • Fietsverkeer wordt omgeleid via Durgerdam, zie omleidingsroute. Voor schoolgaande kinderen van basisschool De Weidevogel is een aparte regeling (zie 2de Bewonersbrief).

Informatiepagina gemeente Amsterdam: Werkzaamheden Durgerdammergouw
Bewonersbrief Durgerdammergouw
Op 11 augustus j.l. is er een digitale informatieavond gehouden, n.a.v. deze avond is er een FAQ werkzaamheden Durgerdammergouw opgesteld.
Er is ook een nieuwe Bewonersbrief Durgerdammergouw n.a.v. bewonersavond gemaakt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28538670 of thardeman@vangelder.com.
Vermeld in uw bericht wél uw naam, vraag en uw contactgegevens.
Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden.

Kijk hier voor meer informatie over werkzaamheden in Landelijk Noord