In opdracht van de gemeente Amsterdam vindt er, van september tot december, onderhoud aan de Liergouw plaats omwille van de verkeersveiligheid. Deze werkzaamheden dienen gereed te zijn voor de dijkverzwaring van de Uitdammerdijk.

De Liergouw wordt opgeknapt in twee deeltrajecten:
Deeltraject 1: De Liergouw tussen de Schellingwouderdijk en de rotonde Zuiderzeeweg.
Deeltraject 2: De Liergouw tussen het viaduct van de Ring A10 en de Dorpsweg Ransdorp.

In is er gestart met de werkzaamheden aan Deeltraject 2. Als eerste zijn de bovenbouw van de twee bruggen worden verwijderd. Medio oktober wordt er gestart met de werkzaamheden aan de rijbaan van Deeltraject 2, dit werk wordt omstreeks half december afgerond. Vanaf 21 oktober start het werk aan Deeltraject 1, dit werk wordt eind november afgerond.
N.B. De genoemde data zijn inschattingen, de voortgang van de werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van o.a. het weer!

Voor dit project zijn er door de uitvoerende aannemer Van Gelder B.V. informatieavonden over de werkzaamheden georganiseerd. Hier kon u kennis maken met het projectteam, het ontwerp van de openbare ruimte bekijken en antwoord krijgen op uw vragen. De bewoners van Schellingwoude, Durgerdam en Ransdorp hebben een bewonersbrief over de werkzaamheden ontvangen.

Als u vragen heeft over het werk aan de Liergouw dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Hr. Verbij 06-53160384 of stuur een mail naar wverbij@vangelder.com, graag uw naam, vraag en contactgegevens vermelden. U kunt ook een App van de aannemer downloaden, hierop staat de meest recente informatie. Zoek op ‘Van Gelder – Werk in uitvoering’

Bij de gemeente is er ook een mailadres beschikbaar voor allerhande vragen, opmerkingen, wensen en informatie over de wegen en het verkeer in Landelijk Noord: VerkeerLandelijkNoord@amsterdam.nl

Heeft u ideeën of vragen over de werkzaamheden aan de Liergouw dan kunt u dit doorgeven aan bovenstaande mailadressen of bij de Centrale Dorpenraad, info@centraledorpenraad.nl of 020-4904 437.