Windenergie in Landelijk Noord

De Centrale Dorpenraad heeft een bijeenkomst georganiseerd over het thema ‘Windenergie in Landelijk Noord’

Wist je dat Landelijk Noord een zoekgebied is voor windmolens t.b.v. de energievoorziening van Amsterdam? Tijdens een bijeenkomst in de kerk van Schellingwoude op 8 november j.l. werd de Regionale Energiestrategie (RES) Amsterdam besproken met korte presentaties vanuit verschillende invalshoeken.

Presentaties

Na iedere presentatie was er gelegenheid om vragen te stellen.

Eerder zijn er al bijeenkomsten georganiseerd over de procedures en tijdslijnen en de inhoudelijke aspecten van de RES. De presentaties van deze avonden staan HIER.
Informatie van de gemeente: Windmolens in Amsterdam
Door de Centrale Dorpenraad verzamelde informatie is HIER terug te vinden.