World CleanUp Day in Landelijk Noord

De Plastic Soup Foundation organiseert in Nederland de World CleanUp Day op zaterdag 18 september. Net als tijdens de Landelijk Opschoondag van afgelopen maart gaan we in Landelijk Noord weer in ieder dorp meedoen met deze opruimdag.

Wij doen mee!
Jij toch ook?
worldcleanupday.nl

Per dorp zijn er vrijwilligers die helpen met uitgifte van materiaal en coördinatie.
Er zijn afvalgrijpers en -ringen, vuilniszakken, handschoenen en veiligheidsvestjes te leen.
Doe je ook (weer) mee?!

Ransdorp

Van 10 tot 12 uur, uitgifte materialen bij de foodtruck, Nieuwe Gouw 51

Holysloot

Van 10 tot 12 uur, uitgifte materialen bij het Dorpshuis/kringloop Holysloot

Zunderdorp

Van 10 tot 12 uur, uitgifte materialen Achtergouwtje 5

Durgerdam

Van 10 tot 12 uur, uitgifte materialen Durgerdammerdijk 186

Schellingwoude

Helaas is hier geen afhaalpunt