Commissie-MER brengt advies uit

De Commissie-MER brengt advies uit over de inhoud van het op te stellen MER.

De Commissie MER is onafhankelijk en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van Milieueffectrapportages (MER). De gemeente Amsterdam heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het op te stellen MER voor het Programma Windenergie Amsterdam. Dat advies is op dinsdag 9 mei 2023 openbaar gemaakt. Het advies wordt door de gemeente bestudeerd en zal bijdragen aan de kwaliteit van proces en besluitvorming over het Programma Windenergie Amsterdam.

In het kort luidt het advies: Onderzoek in het milieueffectrapport voor het Programma Windenergie Amsterdam alternatieven voor gezondheid, natuur, landschap en energieopbrengst. Doe dit voor het aantal windturbines dat de gemeente wil plaatsen.

Meer informatie over de Commissie MER en hun advies

Meer informatie: