Milieuzone Zuiderzeeweg

De Centrale Dorpenraad heeft een brief geschreven aan de gemeente over de milieuzone Zuiderzeeweg.

Sinds november 2020 is de milieuzone van Amsterdam uitgebreid en aangescherpt. Hierdoor is het niet meer toegestaan om met een dieselvoertuig met een emissieklasse 3 of lager via de A10, afslag S115 naar het buitengebied van Landelijk Noord te rijden. De Zuiderzeeweg valt namelijk in de milieuzone. De voertuigen dienen via afslag S116 het gebied in te rijden.

Op 23 september heeft de Centrale Dorpenraad de brief Milieuzone Zuiderzeeweg geschreven aan de wethouder en Raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water om bezwaar te maken. In het kort zijn de bezwaren:

  • het milieueffect, er moet minimaal 10 km extra gereden worden
  • handhaving
  • overlast

De brief is door de gemeenteraad op 6 oktober als ingekomen stuk behandeld. De raad heeft toen besloten om de brief door B&W te laten beantwoorden.

Op 11 oktober heeft de Centrale Dorpenraad een online gesprek met wethouder De Vries gehad om de brief verder toe te lichten.

Begin november ontving de Centrale Dorpenraad de Beantwoording Raadsadres CDR Milieuzone , helaas niet met het gewenste antwoord.