Nieuwbouw OBS De Weidevogel & locatie voor Dorpshuis De Beke

De school in Ransdorp is het proces gestart om een nieuw schoolgebouw te krijgen. In het nieuwe gebouw zullen al de lokalen in één locatie worden ondergebracht i.p.v. de huidige drie schoolgebouwen.
Voor het Dorpshuis wordt er naar een nieuwe locatie gezocht.

Op 16 januari j.l. is er voor de bewoners van Ransdorp een eerste informatieavond gehouden, deze is goed bezocht en informatief bevonden.
Notulen-Bewonersbijeenkomst-nieuwbouw-Weidevogel-16-1-2019
Een ‘papieren’ versie is af te halen op het kantoor van de Centrale Dorpenraad.

Er is maandelijkse overleg tussen de Dorpsraad Ransdorp, de beheerscommissie van ‘De Beke’ en de Centrale Dorpenraad met het schoolbestuur, de projectleider en de gemeente over de nieuwbouw.
De gesprekken met de gemeente over de nieuwe locatie voor Dorpshuis ‘De Beke’ zijn geïntensiveerd.