Veilig en warm de winter door

Brandweer Amsterdam-Amstelland lanceert campagne ‘veilig en warm de winter door’ Een woning effectief verwarmen is goed voor zowel de gezondheid als voor het energieverbruik! De brandweer geeft zeven belangrijke tips om op een veilige…

Windenergie in Landelijk Noord

De Centrale Dorpenraad heeft een bijeenkomst georganiseerd over het thema 'Windenergie in Landelijk Noord' Wist je dat Landelijk Noord een zoekgebied is voor windmolens t.b.v. de energievoorziening van Amsterdam? Tijdens een bijeenkomst in…

Verkeerssituatie “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw

De gemeente Amsterdam heeft op 26 september j.l. een bijeenkomst georganiseerd i.v.m. de verkeerssituatie in de “driehoek” Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en Liergouw. De bijeenkomst vond plaats in de kerk van Schellingwouder, Wijkergouw…

Baggerwerkzaamheden Ransdorper- en Holysloter Die

Begin september starten de voorbereidingen voor het baggerwerk in het Ransdorper- en Holysloter Die. Er wordt begonnen met het inrichten van een tijdelijk baggerdepot aan de Poppendammergouw. In het vervolg daarvan wordt gestart met het baggeren…

Introductie rolcontainer GFE&T

De gemeente is voornemens om in Landelijk Noord groente, fruit, etensresten en tuinafval apart in te gaan zamelen. In week 30 ontvangen de bewoners van het gebied hier een Bewonersbrief over en krijgen de mogelijkheid om te reageren op dit…

Werkzaamheden Dorpsstraat Holysloot

De Dorpsstraat van Holysloot wordt in twee fasen opgeknapt. In de dorpskern van Holysloot wordt de bestrating vernieuwd nadat het riool, elektra- en gasleidingen in de straat vervangen zijn. Het werk start in mei 2022 en is naar verwachting…