Er zijn werkzaamheden aan de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, waterleiding en de bestrating wordt aangepakt.

De werkzaamheden zijn naar verwachting begin 2023 gereed. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam en betreft het onderhoud van de Middenlaan, Torenven, Kerklaan, Achterlaan en het Achtergouwtje in Zunderdorp.
Wat gaat er gebeuren:

  • Liander gaat de elektra kabels en de huisaansluitingen vervangen
  • er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd
  • de waterleiding met de huisaansluitingen worden vervangen
  • aanleg van een nieuwe fundering en klinkerbestrating

Planning Liander – Zunderdorp

Liander heeft om organisatorische redenen haar planning gewijzigd. Zij werken in de Middenlaan, fase 1, van 10 mei t/m 11 juni. Vooralsnog doen zij er alles aan om medio juli gereed te zijn met het werk aan het elektronetwerk.
Tijdens de werkzaamheden is de rijweg voor de auto gestremd tussen 7.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden om kan wel door het werkvak gereden worden over een tijdelijke bestrating en/of rijplaten. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, kunnen tijdens de werkzaamheden altijd langs het werkvak over loopschotten lopen of via de Achterlaan een klein stukje omrijden.
Na de bouwvak wordt er gestart met de werkzaamheden van Waternet.

Ketenterrein – Nieuwe Gouw

De vergunning is recent verleend. De komende 2 weken wordt het ketenterrein aangelegd. Dit terrein wordt de komende 3 jaar voor het onderhoud aan de wegen in Landelijk Noord gebruikt. Door o.a. Beentjes, Van Gelder, Liander en Waternet. De ruimte voor opslag in Landelijk Noord is beperkt. Door het terrein te combineren roeren we het bestaande landschap het minst en beperken we de verkeersbewegingen zo veel als mogelijk.

Tijdelijke weg – Nieuwe Gouw/ kruising Kerklaan

De vergunning is recent verleend. De komende 3 weken wordt de tijdelijke weg aangelegd. De tijdelijke weg wordt tot het einde van het project gebruikt, naar verwachting januari 2023, door nood-en hulpdiensten, bewoners/ondernemers en werkverkeer. De weg is nodig voor de veiligheid en bereikbaarheid van alle bewoners in Zunderdorp tijdens de werkzaamheden. De weg is niet voor overig of doorgaand verkeer en loopt vanaf de Nieuwe Gouw tot aan de kruising met de Kerklaan.

We beperken de hinder tijdens de aanleg en het gebruik zo veel als mogelijk en herstellen het landschap zoals het was. Voor vragen en opmerkingen om het één en ander toe te lichten en/of de hinder te beperken, horen we u graag.
Steven Lenten, omgevingsmanager Beentjes, s.lenten@beentjesgww.nl, 06-29 204 555
Carola van Bennekom, omgevingsmanager gemeente Amsterdam, c.van.bennekom@amsterdam.nl, 06-14 666 908

Op dinsdag 6 april 2021 is er een digitale bewonersavond over de werkzaamheden gehouden. Bekijk webinar

Bewonersbrief Zunderdorp

Aankondiging werkzaamheden aan het energienet