Werkzaamheden dorpskern Zunderdorp

Er zijn werkzaamheden aan de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, waterleiding en de bestrating wordt aangepakt.

De werkzaamheden zijn naar verwachting begin 2023 gereed. Het werk wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam en betreft het onderhoud van de Middenlaan, Torenven, Kerklaan, Achterlaan en het Achtergouwtje in Zunderdorp.
Wat gaat er gebeuren:

  • Liander gaat de elektra kabels en de huisaansluitingen vervangen
  • er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd
  • de waterleiding met de huisaansluitingen worden vervangen
  • aanleg van een nieuwe fundering en klinkerbestrating

Extra bericht februari 2022: Lopen in het werkvak
Tijdens de werkzaamheden doen we er alles aan om de woningen altijd bereikbaar te houden. We zorgen er in de smalle straten voor dat u via rijplaten en rubberen matten naar uw woning kunt komen. Omdat er ook zwaar verkeer door het werkvak rijdt, lopen we dagelijks na of de platen en matten nog recht liggen en schoon zijn.
Is dit onverhoopt niet het geval meldt dit dan bij de omgevingsmanager Steven Lenten via s.lenten@beentjesgww.nl of via de BouwApp. Fietsers adviseren we dan ook altijd af te stappen en de fiets aan de hand te nemen, zoals in de bewonersbrief staat beschreven.
Geef dit ook aan uw bezoekers mee. Zo hopen we een valpartij, die helaas recent plaats vond, in het vervolg te voorkomen.
Met vriendelijke groet,
Carola van Bennekom
Omgevingsmanager gemeente Amsterdam


Planning Liander – Zunderdorp

Liander vervangt de elektra en huisaansluitingen. Zij werken in de volgorde Middenlaan – Achtergouwtje – Kerklaan zuid – Achterlaan kerk/Torenvenbrug – Kerklaan noordzijde en Achterlaan zuid – Torenven – Achterlaan noord. (zie ook webinar)
Tijdens de werkzaamheden is de rijweg voor de auto gestremd tussen 7.00 en 16.00 uur. Buiten deze tijden om kan wel door het werkvak gereden worden over een tijdelijke bestrating en/of rijplaten. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, kunnen tijdens de werkzaamheden altijd langs het werkvak over loopschotten lopen of via de Achterlaan een klein stukje omrijden.

Torenven 15 nov t/m 24 dec 2021
vakantie
Torenven 10 januari t/m 21 januari 2022

 

Planning Waternet en verharding

Waternet werkt aan de vervanging van het riool en aanleg van nieuwe waterleidingen, volgorde Torenven – Achterlaan noord – Achterlaan zuid – Kerklaan – Middenlaan – Achtergouwtje. (zie ook webinar)
Eerst wordt de bestrating door Aannemer Beentjes verwijderd waarna Waternet aan de slag gaat. Als deze klaar is wordt de straat opgehoogd en opnieuw bestraat volgens de huidige normen. Op sommige plekken wordt er beschoeiing aangebracht.

Torenven 24 januari t/m februari 2022
Achterlaan februari t/m april 2022
Kerklaan juni t/m november 2022
Middenlaan november 2022 t/m februari 2023
Achtergouwtje februari t/m mei 2023

Ketenterrein – Nieuwe Gouw

Bij de Nieuwe Gouw is een ketenterrein aangelegd. Dit terrein wordt de komende 3 jaar voor het onderhoud aan de wegen in Landelijk Noord gebruikt. Door o.a. Beentjes, Van Gelder, Liander en Waternet. De ruimte voor opslag in Landelijk Noord is beperkt. Door het terrein te combineren roeren we het bestaande landschap het minst en beperken we de verkeersbewegingen zo veel als mogelijk.

Tijdelijke weg – Nieuwe Gouw/ kruising Kerklaan

Er is een tijdelijke weg aangelegd tussen de Nieuwe Gouw en het kerkplein. De tijdelijke weg wordt tot het einde van het project gebruikt, naar verwachting januari 2023, door nood-en hulpdiensten, bewoners/ondernemers en werkverkeer. De weg is nodig voor de veiligheid en bereikbaarheid van alle bewoners in Zunderdorp tijdens de werkzaamheden. De weg is niet voor overig of doorgaand verkeer en loopt vanaf de Nieuwe Gouw tot aan de kruising met de Kerklaan.

We beperken de hinder tijdens de aanleg en het gebruik zo veel als mogelijk en herstellen het landschap zoals het was. Voor vragen en opmerkingen om het één en ander toe te lichten en/of de hinder te beperken, horen we u graag.
Steven Lenten, omgevingsmanager Beentjes, s.lenten@beentjesgww.nl, 06-29 204 555
Carola van Bennekom, omgevingsmanager gemeente Amsterdam, c.van.bennekom@amsterdam.nl, 06-14 666 908

Op dinsdag 6 april 2021 is er een digitale bewonersavond over de werkzaamheden gehouden. Bekijk webinar

Bewonersbrief Zunderdorp

Aankondiging werkzaamheden aan het energienet

Presentatietekening dorpskern Zunderdorp

2021 12 17 Bewonersbrief Zunderdorp

Tijdelijk parkeren dorpskern Zunderdorp

Om de  hinder ten aanzien van het parkeren in Zunderdorp tijdens de werkzaamheden te beperken informeren wij u graag met het volgende;

  • Er circa 20 tijdelijke haaksparkeerplaatsen beschikbaar langs de Nieuwe Gouw
  • De aannemers zullen zo veel als mogelijk op het ketenterrein te parkeren. Slechts een enkele keer kan het voorkomen dat de aannemer vanwege de aanlevering van materialen wel in het dorp moeten staan.
  • Tevens willen we een ieder verzoeken niet op de tijdelijke weg tussen de Nieuwe Gouw en het kerkplein te parkeren, dit i.v.m. de veiligheid en de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten die ten alle tijden bij de woningen moeten kunnen komen.

Voor vragen en opmerkingen kunnen bewoners terecht bij Steven Lenten, omgevingsmanager van aannemer Beentjes via s.lenten@beentjesgww.nl