Na de oprichting van de Werkgroep Agrariërs in 2007 hebben zij een visie opgesteld over de toekomst van het landelijke gebied. Uit de visie bleek dat er behoefte was aan een oplossingsgerichte aanpak van de problemen.
Dit was de aanleiding voor het project Dynamiek en Beeldkwaliteit
In het rapport is de situatie van de agrariërs van Landelijk Noord geïnventariseerd en gebruikt om een toekomstperspectief te beschrijven voor de agrarische sector.

Het project is tot stand gekomen met steun van:
logo Nationaal Landschap Laag Holland