In 2011 heeft de Centrale Dorpenraad en de Werkgroep ROL de notitie Meer ruimte voor ruimte? opgesteld.
In de notitie wordt de problematiek rond de stoppende boeren geschetst en mogelijke oplossingen voorgelegd.
De notitie is aangeboden aan het Stadsdeel Amsterdam-Noord.