RES: publicatie concept NRD

Amsterdam is de afgelopen maanden bezig geweest met het voorbereiden van het plan-MER (Milieu Effect Rapportage). De eerste stap hiervoor is de onderzoeksopzet: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is een document waar precies in staat wat er onderzocht moet worden in het plan-MER. De concept NRD is voorgelegd aan de Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam (SARA). Zij hebben input geleverd welke is beoordeelt en zo mogelijk verwerken in het document.

De volgende stap is de publicatie van de concept NRD. Naar verwachting ligt de NRD vanaf eind februari/begin maart 6 weken lang ter visie. Iedereen die dat wil, kan dit stuk dan lezen en opmerkingen meegeven. Dat doet u door het indienen van een zienswijze.
Informatie hierover volgt als het document ter visie ligt.

Tijdens deze periode organiseert de gemeente een informatieavond waarin zij de NRD toelichten, omdat de inhoud van de NRD best ingewikkeld is. Ook zullen zij spreekuren organiseren waar u vragen kunt stellen. De informatieavond vindt naar verwachting plaats in maart, de spreekuren volgen daarna.

Kijk voor meer informatie ook op: Windmolens in Amsterdam