Nieuwbouw OBS De Weidevogel

Op 12-01-2023 is het besluit omgevingsvergunning reguliere procedure
Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam gepubliceerd.
Omschrijving: slopen van de bestaande gebouwen en het oprichten van een gebouw met bestemming ervan tot basisschool met bijbehorende voorzieningen.
Zaaknummer: Z2022-N000431
Kijk HIER voor de berichtgeving.

Binnen 6 weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit verzonden is naar de aanvrager kunnen belanghebbenden bezwaar maken, zie berichtgeving.
Dus vóór 22 februari 2023.

De Centrale Dorpenraad heeft het besluit en bijbehorende stukken opgevraagd, deze liggen ter inzage op het kantoor: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 – 15.00 uur
Bel van tevoren even … 020-4904437

B001 publiceerbareaanvraag B26 dakaanzicht revisie 1
B002 Form. sloop in beschermd stad B27 gevelaanzichten
B003 uitvoeren van werk ( form.) B28 gevelaanzichten
B004 archologie B29 doorsneden
B005 Advies Ransdorp_archeologie B30 AERIUS bijlage gebruiksfase
B006 aanduiding brandweer B31 AERIUS bijlage Sloop aanlegfase
B006 bouwtekening met aanduiding van brandweer B32 Rapportage Stikstofdepositie Dorpsweg 29 te Ransdorp
B007 Brandveiligheid rapportagev2 B33 Ventilatieberekening
B008 Brief SoulwoodBrandklasse D certificering_brw B34 brandcompartimenten BC
B10 OBS De Weidevogel – mail brand Derako_bijlage B35 verblijfsruimten VR
B11 OBS De Weidevogel – mail brandattest Derako B36 verblijfsgebieden VG
B12 situatie B37 gebruiksoppervlakten GO
B13 principe details brw B38 bruto vloeroppervlak BVO
B14 bouwtekening met aanduiding brandweer B39 Kleur- en Materiaalstaat
B15 Constructieve uitgangspunten B40 toetsingskader veilig onderhoud
B16 Begane grond B41 situatie bestaand
B17 1e verdieping B42 D impressies
B18 DO-001 Palenplan B43 ruimteoverzicht
B19 DO-102 Dak B44 aangepaste situatie tekening op 25-10
B20 Principedetails B45 Quickscan Flora en Fauna weidevogel
B21 Gevels B46 Memo ecologisch advies OBS De Weidevogel
B22 Doorsneden_gymzaal B47 18363LBER065858 – Bouwfysica rapportage
B23 situatie B48 uniec3 18363 OBS De Weidevogel
B24 begane grond revisi 1 Omgevingsvergunning
B25 eerste verdieping revisie 1