Om de  hinder ten aanzien van het parkeren in Zunderdorp tijdens de werkzaamheden te beperken informeren wij u graag met het volgende;

  • Er circa 20 tijdelijke haaksparkeerplaatsen beschikbaar langs de Nieuwe Gouw
  • De aannemers zullen zo veel als mogelijk op het ketenterrein te parkeren. Slechts een enkele keer kan het voorkomen dat de aannemer vanwege de aanlevering van materialen wel in het dorp moeten staan.
  • Tevens willen we een ieder verzoeken niet op de tijdelijke weg tussen de Nieuwe Gouw en het kerkplein te parkeren, dit i.v.m. de veiligheid en de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten die ten alle tijden bij de woningen moeten kunnen komen.

Voor vragen en opmerkingen kunnen bewoners terecht bij Steven Lenten, omgevingsmanager van aannemer Beentjes via s.lenten@beentjesgww.nl
Hij is het eerste aanspreekpunt voor het onderhoud in Zunderdorp.