De afgelopen tijd ontvingen we veel berichten van ongeruste bewoners over het veilig stellen van de brug na diverse aanrijdingen. Uiteraard heeft de veiligheid van de brug de volle aandacht binnen de gemeente Amsterdam. Zeker gezien het feit dat de Liergouw op dit moment een belangrijke toegangsweg van Landelijk Noord vormt door verschillende onderhoudswerkzaamheden aan de dijken en de wegen.

Daarom geven we graag mee dat de volgende maatregelen zijn of worden genomen:

  • Plaatsen van 4 paaltjes naast de brug, in de binnenbocht naar Ransdorp.
  • We vragen op dit moment het aanbrengen van markeringen aan, aan de woningzijde van Dorpsweg Ransdorp nr. 2 en 4 zodat er voldoende ruimte voor de draaicirkel van aan en af rijdend verkeer naar de brug is. Naar verwachting worden deze na de sanering aangebracht.
  • Op middellange termijn, circa 6 maanden tot 1 jaar, wordt er gekeken naar een alternatief voor de huidige brug
  • Op de lange termijn, na de dijkverzwaring en mits de bereikbaarheid van Landelijk Noord dit toestaat, wordt er gekeken naar een nieuwe brug inclusief de bovenbouw.

Voor vragen en opmerkingen kunnen jullie terecht bij Carola van Bennekom,
omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam via c.van.bennekom@amsterdam.nl