Werkzaamheden aan fietspaden en bruggen

Er vinden werkzaamheden plaats aan de fietspaden Molenslootpad, Weerslootpad en Zwarte Gouw en de fietsbruggen in deze fietspaden.

Werkzaamheden & Planning

De fietspaden worden vernieuwd en verbreedt en waar mogelijk wordt er een wandelpad naast het fietspad aangelegd. Daarnaast wordt er onderhoud gepleegd aan vijf fietsbruggen in dit traject.

25 januari t/m half april 2021 verwijder van het oude asfalt en aanbrengen van een nieuwe fundering fietspaden
half april t/m juli 2021 werkzaamheden fietsbruggen
augustus 2021 egaliseren en asfalteren fietspaden, aanleg wandelpad

Tijdens het werk zijn de paden niet begaanbaar en is er geen fietsverkeer mogelijk op het Molenslootpad, Weerslootpad en de Zwarte Gouw. In de bewonersbrief staan de verschillende omleidingsroutes: Bewonersbrief Fietspaden
Op 6 januari is er een digitale bewonersavond gehouden. Al de gestelde vragen met de antwoorden staan in Bewonersvragen+antwoord webinar fietspaden

Update mei 2021

In eerste instantie zou de helft van de Zwarte Gouw (van Weersloot naar brug Volendammerweg) meegaan met het Molenslootpad en het Weerslootpad maar de gemeente heeft besloten dit toch los te knippen en de Zwarte Gouw hierin nog niet mee te nemen. De werkzaamheden op de fietspaden Molenslootpad en Weerslootpad tussen de A10 en Ransdorp verlopen volgens planning en de aannemer verwacht rondom de bouwvak de werkzaamheden af te ronden. Aansluitend wordt in de vakantieperiode (19 juli t/m 27 augustus) het parkeerterrein achter de kerk opgeknapt, het asfalt wordt vervangen door klinkers.
Na de vakantie start dan het werk aan de Zwarte Gouw, eerst van de Liergouw tot iets na het Weerslootpad en dan het stuk tot de Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren waarschijnlijk tot de kerst.

Update augustus 2021

De werkzaamheden aan het het Molenslootpad, het Weerslootpad en de 3 bruggen lopen uit, oorzaak is de vertraging in de levering van het hout voor de bruggen. Vanaf vrijdag 24 september is het fietspad Molenslootpad en Weerslootpad weer open. Nadat deze fietspaden zijn vrijgegeven wordt er gestart met het onderhoud van de Zwarte Gouw.

Brief Uitloop werkzaamheden

De werkzaamheden aan de fietspaden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens. Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden. Informatie van de aannemer staat ook op de Project pagina van Van Gelder.
Het werk aan de bruggen wordt door een andere aannemer uitgevoerd.