Van 25 januari t/m augustus 2021 vinden er werkzaamheden plaats aan de fietspaden Molenslootpad, Weerslootpad en Zwarte Gouw en de fietsbruggen in deze fietspaden.

Werkzaamheden & Planning

De fietspaden worden vernieuwd en verbreedt en waar mogelijk wordt er een wandelpad naast het fietspad aangelegd. Daarnaast wordt er onderhoud gepleegd aan vijf fietsbruggen in dit traject.

25 januari t/m half april 2021 verwijder van het oude asfalt en aanbrengen van een nieuwe fundering fietspaden
half april t/m juli 2021 werkzaamheden fietsbruggen
augustus 2021 egaliseren en asfalteren fietspaden, aanleg wandelpad

Tijdens het werk zijn de paden niet begaanbaar en is er geen fietsverkeer mogelijk op het Molenslootpad, Weerslootpad en de Zwarte Gouw. In de bewonersbrief staan de verschillende omleidingsroutes: Bewonersbrief Fietspaden
Op 6 januari is er een digitale bewonersavond gehouden. Al de gestelde vragen met de antwoorden staan in Bewonersvragen+antwoord webinar fietspaden

De werkzaamheden aan de fietspaden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Thom Hardeman, 06-28 53 86 70 of thardeman@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens. Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden. Informatie van de aannemer staat ook op de Project pagina van Van Gelder.
Het werk aan de bruggen wordt door een andere aannemer uitgevoerd.