Werkzaamheden bruggen

In opdracht van de gemeente Amsterdam worden er werkzaamheden aan bruggen uitgevoerd.

Oude Tramwegbrug bij Buikslotermeerdijk/Termieterweg
Van maandag 14 november 2022 tot en met 30 januari 2023 wordt er gewerkt aan de vervanging van deze brug.
De voetgangers- en fietsersbrug die de Buikslotermeerdijk met de Termieterweg verbindt wordt vervangen door een nieuwe brug die er nagenoeg hetzelfde uit komt te zien. De oude brug en de constructie die de oeverwand beschermd wordt wegdehaald, de fundering blijft behouden en wordt gereinigd. Daarna wordt de nieuwe brug opgebouwd. Tijdens de werkzaamheden is de brug buiten gebruik. Er is een omleiding voor voetgangers en fietsers.
Update: De werkzaamheden aan de Oude Tramwegbrug duren een maand langer dan eerder is aangegeven. De brug wordt naar verwachting eind februari 2023 opgeleverd in plaats van 30 januari zoals eerder aangegeven.
Brug 1733
Meer informatie op: Werkzaamheden Oude Tramwegbrug

Bruggen natuurgebiedje De Zwarte Gouw
Deze werkzaamheden zijn eind december 2022 afgerond. De bruggen zijn vervangen door nieuwe bruggen die er nagenoeg hetzelfde uitzien. De oude bruggen, de fundering en de beschoeiing zijn verwijderd waarna de nieuwe bruggen opgebouwd. De wandelroute door het weiland was tijdens de werkzaamheden afgesloten maar inmiddels weer toegankelijk.
Brug 2092, 2093 en 2095